Hrant Dink öldürülüşünün 8. yılında Berlin’de anıldı

Hrant Dink cinayetinin asıl failleri aradan 8 yıl geçmesine rağmen yargılanmadı. Onun da ötesinde, cinayetin gerçekleşmesinden haberi olan ya da bizzat yardım ve yataklık yapan güvenlik görevlileri eksiksiz terfi ettirildiler. Davaya yönelik olarak kamuoyunun ve birçok sivil toplum örgütünün adalet beklentisi ısrarla sürüyor. [Devamı … / Mehr …]

“Geçmişle Hesaplaşma” – İki günlük atölye çalışması

Bizi AKEBİ’de birleştiren en önemli olgulardan biri, Türkiyeliler arasında geçmişle hesaplaşma kültürünün eksikliğidir. Hem Türkiye’de hem de Berlin’de yaşayan Türkiyeliler olarak geçmişi nasıl hatırlamamız gerektiği ve geçmişteki milliyetçi temele dayanan katliamlarla, hukuksuzluklarla ve ayrımcılıkla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda bilgi ve deneyim eksikliğimiz bulunmakta. Berlin’de yaşayan Türkiyeliler arasında özellikle bugünkü ayrımcı… [Devamı … / Mehr …]

Türk ve Kürt solunda Ermeni Soykırımı algısı

Türkiye’de solu oluşturan kesimler, cumhuriyetin kuruluşunu genellikle Osmanlı Devleti’nden siyasal bir kopuş, anti-emperyalist bir devrim olarak tanımlayageldi. Bu çerçevede 1915 Ermeni Soykırımı ya sessizlikle geçiştirildi ya da “emperyalizmin Anadolu’daki oyunları”, yahut “Ermenilerin emperyalistlerle işbirliği” gibi soykırımı meşrulaştıran ve toplumsal yüzleşmenin kapısını kapatan argümanlar temelinde ifade edildi. Oysaki İttihatçı gelenekle Türkiye… [Devamı … / Mehr …]