İLKELERİMİZ

AKEBİ, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele vermek isteyen bireylerden oluşuyor. Geçmişte yaşanmış toplumsal trajedilerin bir daha tekrarlanmaması için toplumsal hafızanın ve vicdanın oluşturulması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Herhangi bir kurumsal teori ya da ideolojiyi hedeflemiyoruz. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. Ancak derneğimizin amaçlarına ve tüzüğüne uygun olduğu takdirde, her parti ve kurumla hedeflerimiz doğrultusunda işbirliği yapmaya hazırız.

Kadınlara yönelik ayrımcı, cinsiyetçi anlayış ve davranışlar ile erkek egemenliğine karşı açık, net bir tavır koyuyoruz. Kadınların özgürlük ya da haklarının kısıtlanmasına, engellenmesine, baskı altına alınmasına karşı eylem ve çalışmalar yapıyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda kadın dernek ve kurumlarına destek vermeye, işbirliğine hazırız.

Dernek üyeleri, Ermeni soykırımının gerçekliğini kabul ediyor ve soykırımın tanınması için çalışmalar yürütüyor. Bu tavrımızın diğer soykırımlar için de geçerli olduğunu belirtmeliyiz.

Her türlü homofobik tutum ve baskıya karşı mücadele, AKEBİ’nin çalışma alanlarından biri. Bu konuda toplumda yaygın olan homofobinin aşılması için çalışmalar planlıyoruz. Bu çerçevede eşcinsel dernek ve örgütlerle dayanışmayı önemsiyoruz.

Yukarıdaki prensipler doğrultusunda her türlü inanç ve azınlık gruplarına yönelik baskıya, ayrımcılığa ve şiddete karşı tavır alıyor, onlarla dayanışma içinde bulunmayı önemsiyoruz.

İçinde yaşadığımız Avrupa ve Almanya’da var olan her türlü ırkçı, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi gelişmeye ve oluşuma tavır alıyoruz. Bu alanda çalışma yürüten kişi ve kurumlarla işbirliğine açığız.

Comments are closed.