KONULAR

akebi-taner-akcam-01

Ermeni Soykırımı
Ermeni Soykırım’ının 100. yılına yaklaşırken, inkâra yönelik resmi ve gayri resmi devlet politikaları devam ediyor. İnkâr politikası bir yandan toplum içindeki önyargıları ve ayrımcılığı beslerken, bir diğer yandan da Ermeni toplumunun yaşadığı büyük acıyı salt bir dış politika konusuna indirgiyor.  Oysa son yıllardaki çeşitli girişimler, Türkiyelilerin soykırımla yüzleşme yönünde de adımlar atabileceğini bizlere gösterdi. Yakın tarihte gerçekleşen katliamları, etnik temizlikleri ve hukuksuzlukları unutan değil, bunları hatırlayan ve geçmişiyle hesaplaşan bir toplumu inşa etmek için bizlere, yani sivil topluma çok iş düşüyor.  AKEBİ olarak 2014 ve 2015 yılları için, Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve bir arada yaşama kültürünü geliştirme amacıyla planladığımız aktiviteleri “Etkinlikler” bölümünde görebilirsiniz.

 

irkcilik-oldurur-06

Almanya’daki ırkçılık ve ayrımcılık
Yoğun olarak Türkiyeliler arasında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak Almanya’daki göçmen grupların kendi geçmişleriyle yüzleşmeleri yönünde çalışmalar organize ederken, bu toplumsal kesimlerin, Almanya’da uğradıkları ayrımcı ve ırkçı pratiklere karşı yürüttükleri girişimlerin de içinde yer alıyoruz. Irkçılığın ve milliyetçiliğin geriletilmesi, içinde bulunduğumuz toplumdaki hâkim milliyetçi ve ırkçı paradigmaya karşı mücadele etmeden gerçekleştirilemez. Almanya’daki ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı girişimlerle dirsek teması içerisindeyiz ve bu doğrultudaki etkinliklerde elimizden geldiğince yer almaya çalışıyoruz.

Comments are closed.