Göçmen kuşaklar ve Okullarda Irkçılık Deneyimleri

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında yapılan İşgücü Anlaşması’yla beraber Berlin Türkiye’den gelen göçmenlerin ana duraklarından biri oldu. 60’larda ‘misafir işçi’ olarak Türkiye’den Berlin’e gelenlere zamanla siyasal ve ekonomik göçmenler ve mülteciler eklendi. Çeşitli ekonomik, etnik ve dinsel kökenlere sahip Türkiye’den gelen göçmen kuşaklar toplumsal hayata katılımda hem ortak hem de farklı engeller ve sorunlarla karşılaştı, karşılaşıyor. Eğitim hayatında, özel olarak da okullarda yaşanan ırkçılık ortak yapısal sorunlara bir örnek.

Akebi olarak Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Gökçe Yurdakul ile ‘Almanya’da Saygı Kazanmak: Türkiye Kökenli Ebeveynler Berlin’deki Okullarında Irkçılığa Nasıl Tepki Gösteriyor?’ başlıklı son araştırma projesini tartışıyoruz. Bu tartışma sırasında, Türkiye’den Berlin’e farklı nedenlerle gelmiş çeşitli göçmen gruplarının okullarda yaşadıkları ırkçılık deneyimlerini hem ortaklaşan hem de farklı yönleriyle ele almak amacımız.

Berlin’deki okullarda yapısal ırkçılığı önce öğrenci sonra ebeveyn olarak yaşamak arasındaki farklar neler? Yabancı düşmanlığı, Müslüman ve İslam karşıtlığı nedeniyle okulda uğranılan ayrımcılığın etkileri toplumsal cinsiyet nedeniyle nasıl değişiyor? Göçmen olmanın yanında etnik ve dinsel kimlik nedeniyle okullarda yaşanılan ayrımcılığa karşı ailelerin tepkileri neler?

Bu ve buna benzer soruların yanı sıra deneyim ve katkılarınızı Gökçe Yurdakul ile gerçekleştireceğimiz Facebook canlı yayını sırasında paylaşabilir ve tartışmaya katılabilirsiniz.

Dayanışma ile.

Konuşmacı: Gökçe Yurdakul
Moderatör: Öndercan Muti
Tarih: 6 Mayıs 2021
Saat: 18.00 (Almanya saati ile); 19.00 (Türkiye saati ile)
Yer: AKEBİ facebook sayfası

Bu toplantı Berlin Entegrasyon, Çalışma ve Sosyal İşler Senato Yönetimi’nin Katılım ve Entegrasyon Programı kapsamında desteklenmekte ve gerçekleşmektedir.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *