Kuşaklar Arası Göçmen Kadın Deneyimleri

1961’de imzalanan iş gücü anlaşması ile birlikte Almanya Türkiye’den işçi almaya başladı. Yetmişli yılların başlarında kapılar özellikle kadın işçilere açıldı. Kadınlar tek başlarına fabrikalarda yerlerini aldı ve Almanya ekonomisinin gelişmesinde büyük katkılar sağladı.

Farklı dönemlerde çeşitli nedenlerle Almanya’ya gelen kadınlar erkeklerden farklı olarak nasıl deneyimler yaşadı ve hangi baskılara maruz kaldı? Dünden bugüne göç süreçlerinde nasıl değişiklikler oldu? İlk yıllarda ekonomik nedenlerle gelen kadınların son yıllarda geliş nedenleri nasıl farklılıklar gösteriyor?  Bu deneyimi yaşamış kadınlar ile birlikte Pazar günü saat 16.00’da MaHalle’de bu sorular üzerine konuşacağız. Deneyimleri ve sorularıyla katkıda bulunmak isteyenleri bekleriz!

Konuşmacılar:
Hatice Şen
Türkan Kırlıoğlu Kentel

Moderatör:
Ezgi Kılınçaslan

Tarih: 05.12.2021

Saat: 16.00

Yer: MaHalle

Waldemarstraße 110, 10997 Berlin

Gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen des Partizipations- und Integrationsprogramms.

Mit freundlicher Unterstützung von Kultur in Vielfalt e.V.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *