Almanya’da Müslüman Karşıtı Irkçılık – Prof. Dr. Mihri Özdoğan ile Söyleşi

Almanya’da, çoğunluğu Türkiye kökenli olan, 5 milyona yakın Müslüman’ın yaşadığı tahmin ediliyor. Böylesi büyük bir topluluğun varlığına rağmen, Müslüman karşıtı ırkçılık Almanya’da büyüyen bir sorun olarak karşımızda. İslam’ı ve Müslüman olarak gördükleri insanları kendi değerlerine karşı bir tehdit olarak algılayanların sayısı hızlı bir artış gösteriyor. Irkçılık, önyargı ve ayrımcılık ve gibi görünümlerde karşımıza çıkan bu sorun, toplumun bir arada yaşama kültürü üzerinde önemli bir tehdit. Konu her ne kadar akademik camiada ve sivil toplumun belirli bir alanında tartışılıyor olsa da, göçmen kökenli toplum içerisinde, bir dizi sebeple, sadece sınırlı sayıda örgüt ve çevre Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı mücadelenin içerisinde aktif olarak yer alıyor. Bu bağlamda karşımıza çıkan başlıca zorluklardan biri, “İslamofobi” ve Müslüman karşıtı ırkçılık gibi kavramlardan farklı göçmen gruplarının farklı şeyler anlıyor olması. Bunun bir ucunda konunun Diyanet ve DITIB gibi, din ve devlet işlerinin ayrılığı prensibini ortadan kaldıran, bir anlamda İslam’ı homojenleştirme hedefini güden problematik yapılar tarafından çoğu zaman yanlış bağlamlarda dile getirilmesi ve bazı devletlerin ve devlet görevlilerinin Avrupa’ya dönük resmi bir dış politika aracı olarak “İslamofobi”yi araçsallaştırması yer alıyor. Diğer tarafta ise göçmen toplum içerisindeki birçok demokratik çevre ve kurum, kendini Müslüman olarak tanımlasın veya tanımlamasın, kurumsal İslam’ın eleştirisi ile Müslüman karşıtı ırkçılık arasındaki çizgiyi çekmekte zorlanıyor ve bu konuyu kendi meselesi olarak tanımlamamayı daha güvenli buluyor. Oysa ırkçılığın birçok türünde olduğu gibi Müslüman karşıtı ırkçılık, kişilerin dini inancından ziyade, göçmen kökenli toplumun kurumsal ve yapısal olarak ayrımcılığa tabii tutulmasına, toplumsal kaynaklardan yararlanmasının sınırlandırılmasına ve bir bütün olarak baskı altına alınmasına dayanıyor.

AKEBİ YouTube kanalı üzerinden yapacağımız bu online söyleşide, konuğumuz Prof. Dr. Mihri Özdoğan ile birlikte Müslüman karşıtı ırkçılığı Almanya’daki tarihsel ve sosyolojik bağlamı içerisinde tartışacağız ve göçmen kökenli toplum içerisinde din temelli ırkçılığa karşı daha kapsayıcı bir mücadele zemini örmenin olanaklarını ele alacağız. Söyleşiye siz de sorularınız ve yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.

Konuk: Prof. Dr. Mihri Özdoğan
Tarih: 10 Şubat, Perşembe
Saat: 20:00
Yer: Online – AKEBİ YouTube Kanalı
Link: https://youtu.be/Odwd2VSBOfc

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *