Harput’taki Kayıp Ermeni Mirasının İzinde

Ara Sarafian‘ın görsel sunumu ile Gomidas Enstitüsü’nün Harput 2022 Projesi

Tarih: 9 Aralık 2023, Cumartesi, saat 17:00
Yer: AKEBİ e.V. – Böckhstraße 24, 10967 Berlin

Harput 2022 Projesi, Türkiye’nin doğusunda yer alan Harput’u tarihi ve turistik bir merkez haline getirme amacıyla yakın zamanda başlatılan restorasyon çalışmalarını incelemek üzere başlatıldı. Bu incelemeye ihtiyaç duyulmasının nedeni, Türkiye’deki resmi makamların var olan restorasyon çalışmalarına karar verirken oldukça seçici davranması ve Harput’u tarihsel olarak bir Müslüman-Türk şehri olarak resmetmeye çalışmasıydı. Restorasyon çalışmalarında Hristiyan-Ermeni mirasını hatırlatacak yapılar görmezden gelinmişti.

Harput 2022 Projesi restorasyon çalışmalarının yanı sıra, şehrin eski Ermeni mahallelerinin durumunu da inceledi. Bu çalışma bir dizi tarihsel kaynağa, haritaya, fotoğraflara ve sahadaki incelemelere dayanarak yürütüldü.

Ara Sarafian, 9 Aralık Cumartesi günü saat 17:00’de AKEBİ’de yapacağı görsel sunumda bizlere Harput 2022 Projesi’nde ulaştıkları ön sonuçları açıklayacak. Sunumda Ermeni mirasının reddedilmesinin bölgedeki etkileri ve bundan sonra haysiyetli bir şekilde nasıl ilerlenebileceğine ilişkin seçenekler tartışılacak. Toplantıda Ara Sarafian konuşmasını İngilizce yapacak ve etkinlik simültane olarak Türkçe’ye tercüme edilecek. Sizleri de bu toplantıya davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe sorularınız ve yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.

* Ara Sarafian geç Osmanlı ve modern Ermeni tarihi çalışan bir tarihçidir. Londra’da bulunan Gomidas Enstitüsü’nün müdürü olan Ara Sarafian, Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir çalışmalarda bulunmuştur.

** Gomidas Enstitüsü diaspora Ermenilerinin bağımsız akademik bir kuruluşudur. Gomidas Enstitüsü yayınlarıyla, destek programlarıyla ve Türkiye’deki barış girişimleriyle tanınmaktadır.

*** Bu toplantı Berlin Entegrasyon, Çalışma ve Sosyal İşler Senato Yönetimi’nin Katılım ve Entegrasyon Programı kapsamında desteklenmekte ve gerçekleşmektedir.


Looking for the Missing Armenian Heritage of Kharpert (Harput)

An illustrated talk by Ara Sarafian on the Gomidas Institute’s ProjectKharpert2022

When: 9th of December 2023, Saturday, 17:00
Where: AKEBİ e.V. – Böckhstraße 24, 10967 Berlin

ProjectKharpert2022 was launched to probe the recent renovation of the city of Kharpert (Harput) in eastern Turkey into a historical and touristic centre. This probe was initiated because the renovations that had been carried out by Turkish authorities were highly selective and geared to designate Kharpert a historically Muslim-Turkish city. The renovation work excluded any references to the Christian-Armenian heritage of the city.

ProjectKharpert2022 proceeded by examining the renovations to date, as well as the state of the former Armenian districts of the city. This work was undertaken with reference to a range of historical sources, maps, and photographs, as well as checks on the ground.

In this illustrated talk, Ara Sarafian will present the preliminary findings of ProjectKharpert2022, including the denial of the region’s Armenian heritage, and discuss several options of how to proceed ahead in a dignified manner. We are pleased to invite you to this meeting.

* Ara Sarafian is a historian specialising on late Ottoman and modern Armenian history. He is the executive-director of the Gomidas Institute (London) and has worked in Turkey for over 30 years.

** The Gomidas Institute is an independent, diasporan-Armenian academic organization that is best known for its publications, outreach programmes, as well as peacebuilding initiatives in Turkey.

*** Gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen des Partizipations- und Integrationsprogramms.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *