Söyleşi: Bu Bir İsyan Şarkısı Değil – Lazlar, Kimlik, Müzik

++ für deutsche Fassung bittenach unten scrollen ++

Etnisite, kültür, kimlik konularında hararetli tartışmaların göbeğinde yer alsalar da, “Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi…” tekerlemesinin olmazsa olmazlarından Lazların, siyaset ve akademideki tartışmaların birincil özneleri olmadıkları aşikâr. Nilüfer Taşkın, “Bu Bir İsyan Şarkısı Değil! Lazlar, Kimlik, Müzik” adlı kitabından yola çıkarak gerçekleştireceği sunumda bu durumu mümkün kılan tarihsel ve sosyolojik bağlamı anlatacak. 80’lerin sonunda İstanbul’a göç etmiş Laz bir ailenin ferdi olarak Laz kimliğinin son 20 yıldaki değişimini “2000’lerden sonra büyük kentlerde kamusal alanda görülen kültürel performanslar” üzerinden okumayı öneren Taşkın, tabiri caizse “kişisel deneyiminin arkeolojisini” yapıyor. Yazar, kitapta akademinin soğuk dilinden kaçınarak kullandığı dili sunumuna da taşımayı, Türkiyeli bir etnik kimliğin dönüşüm hikâyesini gündelik hayattan kişisel anekdotlarla paylaşmayı vadediyor.

Söyleşinin ardından ise Kebire Yücesan ve Deniz Mahir Kartal bizlere Karadeniz ezgilerinden kısa bir dinleti sunacak.

Söyleşi: Bu Bir İsyan Şarkısı Değil – Lazlar, Kimlik, Müzik
Konuşmacı: Nilüfer Taşkın
Moderasyon: Ezgi Kılınçaslan
Tarih: 8 Aralık 2017, Cuma
Saat: 19:00
Yer: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
Adres: Adalbertstraße 95A, 10999 Kreuzberg – Berlin

Not: Toplantı Türkçe yapılacaktır.

+++
Es ist kein Lied der Rebellion – Lasen, ihre Identität, ihre Musik

Obwohl sie sich inmitten hitziger Diskussionen über Ethnizität, Kultur und Identität befinden, sind die Lasen nicht in den Debatten in der Politik und der Akademie nicht vorne, obwohl sie im Gesprächsvers “Türken, Kurden, Lazen, Tscherkessen..” den unabdingbaren Bestandteil bilden.
Nilüfer Taşkın wird ausgehend aus ihrem Buch “Dies ist kein Lied der Rebellion! Lasen, Identität, Musik” diese historische Situation und den soziologischen Kontext, der das ermöglicht hat, darstellen.
Als ein Mitglied einer lasischen Familie, die Ende der 80er Jahre nach Istanbul ausgewandert war, argumentiert sie die Veränderung der Identität von Lasen in den letzten 20 Jahren mithilfe der “kulturellen Leistungen, die nach den 2000er Jahren auf dem öffentlichen Feld in den großen Städten zu sehen waren” und geht sozusagen ihrer “Archäologie der persönlichen Erfahrungen“ nach.
Die Autorin kündigt an, in ihrem Vortrag analog ihrem Buch die Umwandlungsgeschichte einer ethnischen Identität mit alltäglichen persönlichen Anekdoten zu teilen, wobei sie die kalte Sprache der Akademie vermeiden will.

Rednerin: Nilüfer Taşkın
Moderation: Ezgi Kılınçaslan
Datum: 8 Aralık 2017, Cuma
Uhrzeit: 19:00
Ort: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum
Adresse: Adalbertstraße 95A, 10999 Kreuzberg – Berlin
Die Veranstaltung findet in türkischer Sprache statt.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *