Türkiye’de “Devlet Dini” – Prof. Dr. Sinan Özbek’le söyleşi

Pardoksal bir şekilde Türkiye toplumlarının tarihte en yoğun İslamlaşmaya maruz kaldığı dönemin Cumhuriyet olduğunu görüyoruz. İki kanaldan halk dini etkiye uğruyor: Devlet ve sivil islam alanı, yani tarikatlar ve benzeri…
“Devlet dini” özellikle Gramsci’nin odaklandığı bir tartışmadır. Burada mesele bir dinin seküler anlamda nasıl bir toplumsal işlev üstlendiği ve devletin dinle nasıl bir ilişki kurduğudur. Gramsci Japonya örneğini çok iyi yakalamıştır. Prof. Dr. Sinan Özbek de bu yoldan giderek Türkiye’deki din ilişkilerini tarihsel bir bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak sorguluyor.
Bu toplantıda Türkiye’de dinin devlet düzeyinde nasıl bir işlevle ele alındığının üzerinde duracağız. Prof. Dr. Sinan Özbek bunu Kemalizm’den geçerek Diyanet’in konumuna kadar irdeleyecek ve bu süreçleri bize marksist bir perspektifle, özellikle de Alman filozoflarla tartışarak yorumlayacak.

23 Şubat 2018 – 19.00 – FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *