Demo für Artsakh: Stoppt die genozidale Aggression Aserbaidschans

Wo: Hermannplatz, Berlin
Wann: 29.09.23, 17:30

(Türkçe için aşağı devam ediniz.)

AKEBİ, eine Aktivist*innenvereinigung gegen Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung, ist eine Organisation türkeistämmiger Migrant*innen, die sich nach der Ermordung des türkisch-armenischen Journalisten und Aktivisten Hrant Dink in Berlin zusammengefunden hat. Seit 15 Jahren glauben wir, dass Auseinendersetzung mit der Diskriminierung und dem Rassismus nur möglich ist, wenn wir als Migrant*innengemeinschaften eine Erinnerungskultur und ein Bewusstsein für die Tragödien der Vergangenheit entwickeln, um eine Wiederholung dieser Tragödien zu verhindern. Zu diesem Zweck setzen wir uns sowohl im politischen als auch im soziokulturellen Bereich für das Verständnis der historischen und sozialen Dimensionen des Völkermords an den Armenier*innen in den migrantischen Gemeinschaften ein. In diesem Zusammenhang versuchen wir, den Dialog und die Solidarität zwischen verschiedenen Migrantengruppen zu fördern, insbesondere zwischen Türk*innen, Kurd*innen und Armenier*innen.

Menschliches Leid und Tragödien werden jedoch nicht nur durch die Politik der Vergangenheit verursacht, sondern auch durch die gegenwärtigen Bedingungen, unter denen die Menschenrechte im Rahmen der Kriegspolitik und der internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen ignoriert werden. Leider schlossen sowohl Deutschland als auch die EU durch ihre Energiepolitik die Augen vor einer jüngsten humanitären Notlage: Wegen einer illegalen Blockade bei Aserbaidschan wurden erst 100.000 Armenier*innen in der Region Karabach die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse verweigert. Die EU und auch die Migrantengruppen aus der Türkei haben zu dieser illegalen Blockade, diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Leid geschwiegen. Und nun stehen diese Menschen vor einer existenziellen Bedrohung, die zu einer stillen ethnischen Säuberung am Rande Europas führen kann. Um weitere Gewalt gegen Zivilisten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern, müssen Deutschland und die EU ihre ‘Verurteilungen’-Politik ändern und ernsthafte Maßnahmen ergreifen, um einen dauerhaften Frieden in der Region zu gewährleisten, der die Rechte aller Menschen schützt.

Gewalt und Hass verstärken sich gegenseitig. Wir müssen diesen Teufelskreis stoppen und auf eine Zukunft hinarbeiten, in der es keinen Hass und keine Gewalt mehr gibt. Heute ist es wichtiger denn je, politischen Druck auszuüben, um weitere Gewalt zu verhindern und den Frieden im Südkaukasus aufrechtzuerhalten. Dazu rufen wir als AKEBİ e.V. die Migrant*innencommunities, insbesondere Türk*innen und Kurd*innen, auf, sich gegen die Zustände in Karabach auszusprechen und einen Dialog zwischen Aserbaidschaner*innen, Armenier*innen, Kurd*innen und Türk*innen für ein solidarisches und friedliches Zusammenleben in der Region, sowohl in Berlin als auch anderswo, zu unterstützen.

Den Aufruf und die Details zur Demo finden Sie unter diesem Link.


AKEBİ, yani Irkçılığa, Milliyetçiliğe, Ayrımcılığa Karşı Aktivist Eylem Birliği Derneği, Türkiyeli Ermeni gazeteci ve aktivist Hrant Dink’in katledilişinin ardından Berlin’de bir araya gelen Türkiyeli göçmenlerin kurduğu bir oluşum. 15 yıldan beri biz göçmenlerin yaşadıkları ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı mücadelenin ancak Türkiye kökenli göçmenler olarak Türkiye’nin geçmişinde yaşanmış toplumsal trajedilerin bir daha tekrarlanmaması için toplumsal hafızanın ve vicdanın oluşturulması yönünde çalışmalarla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaca dönük olarak, Ermeni Soykırımının tanınması, soykırımın tarihsel ve sosyal boyutlarının göçmen gruplar tarafından anlaşılması için hem politik hem de sosyal kültürel alanlardaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda, göçmen gruplar arasında, özellikle de Türkler, Kürtler ve Ermeniler arasında diyalog ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ancak felaketler ve trajediler sadece geçmiş politikalarla değil bugünün savaş siyaseti ve uluslararası ticaret ve ilişkileri bağlamında insan haklarinin görmezden gelindiği güncel koşullar yeniden yaşanıyor. Ne yazık ki, hem Almanya hem de AB, enerji politikaları nedeniyle yeni bir insani bir krizi göz ardı ederek, Karabağ bölgesindeki 100.000 Ermeni’nin temel insan ihtiyaçlarının Azerbaycan yönetimi tarafından hukuksuz bir abluka ile askıya alınmasını göz ardı etti. AB ve aynı zamanda Türkiye’den gelen göçmen grupları, bu illegal abluka, insanlık suçu ve acı karşısında sessiz kaldı. Son gelişmelerle Karabağ’daki Ermeni nüfus varoluşsal bir tehdit altında ve güncel durum Avrupa’nın kenarında sessiz sedasız bir etnik temizliğe dönüşmekte. Sivil halka yönelik daha fazla şiddeti ve insanlık suçlarını engellemek için Almanya ve AB ‘kınama’ politikalarını değiştirmeli ve bölgede tüm insanların haklarını koruyan kalıcı bir barışı sağlama konusunda ciddi adımlar atmalıdır.

Şiddet ve nefret birbirini körükler. Bu kısır döngüyü durdurmalı ve artık nefrete ve şiddete yer olmayan bir gelecek için çalışmalıyız. Bugün, şiddeti önlemek ve Güney Kafkasya’da barışı sağlamak için siyasi baskı yapmak dünden daha önemli. Bu amaçla, AKEBİ olarak, özellikle Türkler ve Kürtler olmak üzere göçmen toplumlarını, Karabağ’daki duruma karşı seslerini yükseltmeye ve Azerbaycanlılar, Ermeniler, Kürtler ve Türkler arasında hem bölgede hem de Berlin’de ve her yerde dayanışma ve barış içinde bir arada yaşamı amaçlayan bir diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz.

Cuma günü saat 17:30’a Hermannplatz’da başlayacak eylemin çağrısını ve eylemle ilgili detayları bu bağlantıda bulabilirsiniz.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *