21. Yüzyılda Ulusalcılık ve Kimlikler

Uluslar ve ulusçuluk heyulası bir kaç yüzyıldır tüm dünyayı ele geçirdi. Bugün yeryüzünde bir ulustan olmayan bir tek insan, bir ulusa ait olmayan bir karış toprak yok. Tüm devletler birer ulusal devlettir. Ve tüm yeryüzünü ele geçirmiş bu heyula insanlığı lanetiyle çarpıyor. Ortaya çıktığı günden beri, bütün savaşlar, katliamlar, soykırımlar uluslar ve ulusçular tarafından yapıldı ve yapılıyor.

Uluslar ve ulusçuluk, sadece insanlığı değil, bu olguyu anlamak, açıklamak isteyen bütün teorisyenleri, bilim insanlarını da yoruyor. Böylesine insanlığı pençesine almış, egemen ve hayati bir olgunun, hala genel kabul gören bir tanımı yapılabilmiş, bir teorisi oluşturabilmiş değil. Öte yandan herkes bu yaygın ve egemen Şey’in ne olduğunu bildiğini düşünüyor ve bundan emin. Hatta insanların hiç küçümsenmeyecek bir bölümü, uluslara ve ulusçuluğa karşı olduğunu söylüyor ve onu lanetliyor. Ama çoğumuz lanetlediğimiz şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

Sadece dünyadaki değil, Türkiye bağlamındaki aktüel sorun ve tartışmalar da doğrudan ulus ve ulusçulukla ilgili. Can alıcı bütün politik sorunlarda bu olgunun anlaşılması herkese önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu tartışma başlıklarını 30 Kasım 2022’de Aile Çay Bahçesi’nde düzenleyeğimiz söyleşide Demir Küçükaydın’la ele alıyor olacağız. Nihat Kentel’in moderasyonunu yapacağı toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızda,

AKEBI e.V.

Konuşmacı:
Demir Küçükaydın

Moderatör:
Nihat Kentel

Tarih, zaman:
30.11.2022, Çarşamba
19:00

Yer:
Aile Çay Bahçesi – Familiengarten
(Oranienstraße 34, 10999 Berlin)


Toplantının organizasyonu AKEBI e.V. tarafından yapılmaktadır. Destekleri için Kotti e.V.’ya ve Berlin Senato’sunun Katılım ve Entegrasyon Programı’ına teşekkür ederiz.

*Gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen des Partizipations- und Integrationsprogramms.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *