Vertrag und Kolonie: Die doppelte Natur der modernen Staaten und der Nationalismus – Redner: Barış Ünlü

(Türkçe için aşağıya devam ediniz.)

Was formt und regelt das gesellschaftliche Zusammenleben? Was ist davon performativ “antrainiert” und wird auch über Generationen weitergegeben? Diese und ähnliche Fragen stellt sich Barış Ünlü eingangs in seinem Buch “Der Vertrag des Türkentums”. Seine Überlegungen dazu gehen dabei zunächst von der Idee eines Vertrages zwischen den Regierenden und den Regierten aus, mit dem eine Reihe von Regeln des Zusammenlebens gemeint sind. Aufbauend hierauf wird die These aufgestellt, dass moderne Staaten einen doppelten Charakter aufweisen, um sich als “Nation” verstehen zu können: nämlich den des Vertrages einerseits und den der Kolonisierung andererseits. Um eine ganzheitliche Perspektive auf das Konzept der Macht und die Beständigkeit des Nationalismus zu entwickeln, so Ünlü, sei es erforderlich, diesen doppelten Charakter zu betrachten, der eben nicht nur vertraglich, sondern auch kolonialistisch sei.

Kurz vor der zweiten Runde der türkischen Präsidentschaftswahl wollen wir zusammen mit Barış Ünlü das Dilemma von Nationalstaaten aus einer breiteren Perspektive betrachten und dessen genaue Struktur analysieren, um sie besser zu verstehen. Die Diskussion wird simultan ins Deutsche übersetzt.

Wir freuen uns, Sie zu dieser Veranstaltung einzuladen und zusammen mit Ihnen diskutieren zu können.


Sözleşme ve Sömürge:

Modern Devletlerin İkili Doğası ve Milliyetçilik

Konuşmacı: Barış Ünlü

Toplumsal yaşamı oluşturan ve düzenleyen şey nedir? Toplumsallaşırken sergilediğimiz ve kuşaktan kuşağa aktarılan performanslar konusunda nasıl “eğitiliyoruz”? Barış Ünlü içsel bir sorgulamadan yola çıkarak yazdığı Türklük Sözleşmesi kitabında, yönetenlerle yönetilenler arasında mutabık kalınmış bir dizi kuralı açıklamak için “sözleşme” kavramını kullanıyor. Ünlü, modern devletlerin bir millet ile özdeşleşmesi durumunda kaçınılmaz bir biçimde ikili bir doğaya sahip olacağını öne sürüyor ve tartışmaya yeni bir katkı yaparak bu paralel yapıyı “Sözleşme” ve “Sömürge” üzerinden açıklıyor. Milliyetçiliğin gücü ve uzun ömürlülüğüne dair daha bütünsel bir perspektif geliştirebilmek için modern devletin sadece sözleşmeci değil, aynı zamanda sömürgeci de olan ikili doğasına bakmak bu nedenle bir gereklilik.

Barış Ünlü’yle Türkiye Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri öncesi yapacağımız söyleşide ulus devletlerin içinde bulunduğu çıkmaza daha geniş perspektiften bakıp, bu örtülü yapıyı daha iyi anlamaya çalışacağız. Söyleşi Berlin’de AKEBİ’nin mekanında yapılacak ve simultane olarak Almanca’ya tercüme edilecek. Ayrıca etkinliği canlı olarak YouTube’da şu linkte yayınlıyor olacağız: https://www.youtube.com/watch?v=4nACeXdtYoo

Sizleri de bu etkinliğe davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Toplantıya sorularınız ve yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz.

*Gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen des Partizipations- und Integrationsprogramms.

*Bu toplantı Berlin Entegrasyon, Çalışma ve Sosyal İşler Senato Yönetimi’nin Katılım ve Entegrasyon Programı kapsamında desteklenmekte ve gerçekleşmektedir.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *